Msstate Logo

Nitidulidae

Haptoncus luteolus (Erichson)
pineapple sap, dried fruit, or souring beetle

Haptoncus luteolus (Erichson) pineapple sap, dried fruit, or souring beetle

Haptoncus luteolus (Erichson)